top of page

Om Oss

Med over 15 års erfaring innen individuell måling av vann og energiforbruk i

sameier, borettslag og næringsbygg.

Har vi kombinert vår kompetanse og i 2018 ble EcoFlow AS etablert.

gule blomster

EcoFlow AS

Vårt mål er å bli en veletablert og foretrukket samarbeidspart inn i det grønne skifte, ved at folk flest blir mer bevist på sitt eget energiforbruk. 

I samarbeid med vår internasjonale aktør leverer vi servicetjenester innen individuell måling av vann og energiforbruk i bygg og anlegg. 

I hovedsak leverer vi tjenester innen programmering og montering av målere for individuell måling av vann og energiforbruk i sameier, borettslag og næringseiendommer.

Ved å registrere energiforbruk blir man mer bevist på eget forbruk. Ikke bare sparer det klima, men også kostnadene for oppvarming av vann og energiforbruk i et bygg. 


EcoFlow AS arbeider tett med håndverkere og har flere samarbeidsprosjekter direkte med rørleggere. Utskifting av vannmålere, montering av termostatventiler og nye radiatorer er noe vi kan levere i samarbeid med våre dyktige partnere. 

I tillegg til å levere tjenester innen individuell måling av vann og energiforbruk, er EcoFlow AS en Off. godkjent renholdsbedrift som leverer renholdstjenester i bygg og anlegg for bedriftsmarkedet.
 

 

 

Tjenester innen:

(Varme, Energi og Vann)

(M-Bus, Puls og Radio)

Produkter:

varme- og kjølemålere.

Vannmålere for vannforbruk.

Varmefordelingsmålere på radiatorer.

 

Kommunikasjonsløsninger:

Via våre partnere kan vi levere målere med trådløs fjernavlesning via radio og M-bus. 

bottom of page